[tab name=”1″]Przemyśl jest miastem wyjątkowym, o ponad tysiąc letniej historii. Niegdyś ważnym ośrodkiem Galicji, niezwykle malowniczym i urokliwym, położonym niczym Rzym na siedmiu wzgórzach, przeciętym wstęgą Sanu. Najważniejszym rysem Przemyśla jest jego wielokulturowość. Przemyśl to pogranicze kultur, narodowości i religii, miejsce niezwykłe, pełne magii i niespodzianek, nazywane Verdun Wschodniego Frontu, Bramą i Tyglem Kulturowym, Bramą Zjednoczonej Europy, Stolicą Dzwonków i Fajek, Perłą Karpackiej Przyrody.[/tab]

[tab name=”2″]Przemyśl jest miastem, dla którego walory kulturowe mogą stanowić bazę rozwoju produktów turystycznych i same w sobie są dużą atrakcją mogącą przyciągnąć turystów. Dużą wartością miasta jest jego wielowyznaniowość. Dominują dwa wyznania: Kościół Rzymskokatolicki (55 880 wiernych) oraz Kościół Greckokatolicki (2 500 wiernych). Obydwa mają w Przemyślu siedziby arcybiskupstw.[/tab]

[tab name=”3″]Przemyśl należy do doborowego grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Jego tysiącletnie, burzliwe dzieje splatały się nierozerwalnie z losami całej Rzeczpospolitej. Miasto położone u podnóża Karpat, szczycące się bogactwem ponad tysiąca zabytków, urzeka niezapomnianym pejzażem stromych uliczek, przytulonych do nich wiekowych budowli i wspinających się coraz wyżej wież starych kościołów.[/tab]

[tab name=”4″]Pamiątki wielkiej, europejskiej historii oraz bliskość dawnych polskich Kresów i ich wyjątkowa atmosfera powodują, że Przemyśl posiada tworzony przez stulecia specyficzny klimat, którym nie może się pochwalić wiele większych od niego i zdawałoby się ważniejszych miast. Żyjący tu niekiedy od wielu pokoleń ludzie, ich tradycyjna gościnność, śmiałe i realizowane plany na przyszłość sprawiają, że Przemyśl zyskuje na atrakcyjności stając się głównym ośrodkiem turystycznym Podkarpacia.[/tab]

[tab name=”5″]Przemyśl utracił wprawdzie kilkadziesiąt lat temu status największego miasta w regionie, ale jest za to siedzibą dwóch archidiecezji i unikalnych muzeów oraz miejscem ciekawych wydarzeń kulturalnych. Sąsiedztwo fortów Twierdzy Przemyśl i granicy z Ukrainą, bliskość Bieszczadów, Karpat Wschodnich i Lwowa to dodatkowe atuty miasta, które naprawdę zasługuje na to, aby nazwać je niezwykłym.[/tab]

[end_tabset]

[flagallery gid=32]