Zwiedzanie zaplanowane jest na cztery godziny zegarowe. Prosimy o zapoznanie się z trasą i kosztem zwiedzania.