Najstarsza Synagoga w Przemyślu – pierwsza, drewniana synagoga znajdująca się w Przemyślu. Synagoga została zbudowana w 1560 roku przez sefardyjczyków – żydowskich imigrantów z Hiszpanii. W 1561 roku synagoga została podpalona przez nieznane osoby. Na jej miejscu w 1594 roku wybudowano nowszą, murowaną synagogę, zwaną później Starą.