[tab name=”1″]Najstarszą przemyską synagogą, była wzniesiona w połowie XVI wieku drewniana bożnica, budowę zakończono w 1560 r., wybudowali ją sefardyjczycy – żydowscy imigranci z Hiszpanii. Rok póżniej w 1561 została ona podpalona przez nieznane osoby Kilkadziesiąt lat później, w 1594r. wybudowano nową, murowaną synagogę, która przetrwała praktycznie do II wojny światowej. Stara Synagoga w Przemyślu – główna ortodoksyjna synagoga przemyskiej gminy żydowskiej, znajdująca się w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej przy ulicy Jagiellońskiej 33. Przez około 350 lat była centrum duchowym, socjalnym oraz edukacyjnym przemyskich Żydów. [/tab]
[tab name=”2″]Synagoga została zbudowana w latach 1592-1594 na miejscu najstarszej przemyskiej bożnicy. Była usytuowana wewnątrz miasta, przylegała do murów miejskich, biegnących wzdłuż dzisiejszej ul. Jagiellońskiej. Pracami budowlanymi kierował Bononi, włoski architekt oraz budowniczy fortyfikacji. Jednak w rzeczywistości były to trzy świątynie: Główna Synagoga, Mała Synagoga i Bethamedrosz Mały. Wszystkie one mieściły się w jednym budynku, jednak do każdej prowadziło osobne wejście. [/tab]
[tab name=”3″]W latach 1910-1914 synagoga została odrestaurowana pod kierunkiem architekta Tadeusza Mokłowskiego. Wtedy otrzymała od strony ul. Jagiellońskiej polską renesansową attykę. W 1934 roku bożnica została wpisana do rejestru zabytków. Podczas II wojny światowej została uszkodzona podczas walk. W 1941 roku zniszczeń dopełnili hitlerowcy, wysadzając Starą synagogę. W 1956 roku, ówczesne władze miasta nakazały rozebrać ruiny synagogi, mimo sprzeciwu konserwatora zabytków, który miał w planach odbudowanie zabytku. Obecnie na miejscu synagogi znajduje się pusty plac, na którym parkują samochody. [/tab]

[end_tabset]

[flagallery gid=36]