[tab name=”1″]Wraz z rozwojem zasańskiej części miasta, który nastąpił w połowie XIX w., rosła również liczba ludności żydowskiej w tej dzielnicy. Postanowiono wówczas wybudować drugą świątynię (w Przemyślu istniała wówczas jedynie Stara Synagoga). Synagoga została zbudowana w latach 1890-1892 przez członków Towarzystwa Izraelickiej Świątyni Zasańskiej. Projektantem budynku był architekt Wojciech Witoszyński. Podczas jej budowy, w 1859r. zawaliła się jedna ze ścian. Ostatecznie synagogę zasańską, zlokalizowaną przy Pl. Unii Brzeskiej 6, oddano do użytku w 1892r. W świątyni tej do czasu wybuchu II wojny światowej modlili się Żydzi, uznawani za postępowych, skupieni w Towarzystwie Izraelickiej Świątyni Zasańskiej. Do roku 1926, przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia był Henryk Wiesel, później Jakub Rothman, który pozostał na tym stanowisku do wybuchu II wojny. W łonie stowarzyszenia zarządzającego zasańską bożnicą, w latach 20 dochodziło do ostrych starć, pomiędzy religijnymi ortodoksami a rosnącymi w siłę syjonistami.[/tab]

[tab name=”2″]Trwające awantury zmusiły władze starostwa nawet do tak drastycznych kroków, jak zamknięcie świątyni na przełomie 1927/1928r., oraz powołanie zarządu komisarycznego stowarzyszenia. W czasie II wojny światowej, Niemcy chcąc uniezależnić się od dostaw energii elektrycznej ze zlokalizowanej w radzieckiej części Przemyśla elektrowni, zdewastowali wnętrze synagogi, a do wschodniej części dobudowali halę przeznaczając całość na elektrownię. Po wojnie synagogę użytkował przemyski zakład komunikacji, później kolumna transportu sanitarnego. W latach 1962-1963 przeprowadzono gruntowny remont budynku, podczas którego podzielono stropem na dwie części główną salę modlitewną oraz ostatecznie zniszczono znajdujące się wewnątrz polichromie.[/tab]

[tab name=”3″]Murowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. We wschodniej części znajdowała się główna sala modlitewna, a w zachodniej przedsionek z babińcem na piętrze. W narożniku południowo-zachodnim znajdowała się przybudówka ze schodami na babiniec. Od kilkunastu lat, wobec braku jakichkolwiek działań zmierzających do ratowania tego zabytku, bożnica popada w coraz to większą ruinę. W 2005r. pojawiła się szansa zmiany tego stanu rzeczy, gdyż synagogę nabył jeden z przemyskich przedsiębiorców. [/tab]

[end_tabset]

[flagallery gid=40]