[tab name=”1″]Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – założone w 1909 z inicjatywy miejscowych działaczy społecznych otrzymało nazwę Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, w ramach TPN powołano muzeum, archiwum i bibliotekę. Początkowo TPN chciało umieścić zbiory za Zamku przemyskim jednak ze względu na złe warunki przechowywania zarzucono ten pomysł. Uroczyste otwarcie pierwszej ekspozycji, której początkiem była kolekcja prywatna działaczy Towarzystwa Kazimierza i Tadeusza Osińskich oraz liczne dary społeczeństwa, miało miejsce 10 kwietnia 1910 w wynajętym budynku przy ul. Fredry 10. W trakcie uroczystości przemawiał m.in. biskup Józef Sebastian Pelczar, błogosławiąc i życząc rozwoju dla dobra polskiej nauki i kultury.[/tab]
[tab name=”2″]W 1921 r. na zjeździe muzealników w Poznaniu placówka otrzymała nazwę Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu i znalazła się w gronie 14 polskich muzeów przyjętych do Związku Muzeów Historyczno-Artystycznych. W okresie międzywojennym placówka borykała się z problemami finansowymi i lokalowymi, kilkakrotnie zmieniając siedzibę:
– budynek przy ul. Grodzkiej 6;
– willa Michała Osińskiego przy ul. Kiętej 5;
– budynek przy ul. Władycze 7.[/tab]
[tab name=”3″]Trudności związane z utrzymaniem Muzeum sprawiły, że TPN dążyło do przekazania zbiorów miastu. Nastąpiło to formalnie w 1928r., w 10 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po zakończeniu II wojny światowej, nim jeszcze zdołano zebrać środki na remont zdewastowanego budynku, Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki pismem z 5 października 1946r. przydzieliła Muzeum w Przemyślu nową siedzibę: były pałac biskupów obrządku greckokatolickiego wraz z wyposażeniem przy pl. T. Czackiego 3. W 1963 r. muzeum otrzymało nowy statut i nazwę Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. W 1984 r. na wniosek Wojewody Przemyskiego, Minister Kultury i Sztuki w dniu 4 V 1984 r. przywrócił placówce historyczną nazwę Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.[/tab]
[tab name=”4″]Decyzją Komisji Majątkowej z dnia 4 kwietnia 2000 roku nieruchomość przy pl. T. Czackiego 3 zwrócona została Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku Greckokatolickiego. Na podstawie umowy między stronami muzeum mogło korzystać z budynku do dnia 4 kwietnia 2005 roku. W roku 2008 zakończono budowę nowego budynku dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w miejscu, przedwojennej żydowskiej dzielnicy Przemeśla. Nowy gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej zaprojektowany przez firmę KKM Kozień Architekci był jednym z polskich kandydatów do Nagrody im. Miesa van der Rohe 2009, prestiżowego wyróżnienia przyznawanego co dwa lata przez Fundację Miesa van der Rohe i Komisję Europejską najlepszym europejskim realizacjom. Muzeum posiada ok. 80 tysięcy eksponatów z zakresu archeologii, historii, sztuki oraz etnografii, blisko 280 tysięcy fragmentów zabytków archeologicznych, ponad 550 depozytów oraz różnorodne materiały pomocnicze. Istniejąca przy muzeum biblioteka posiada 35-cio tysięczny księgozbiór, w tym 98 rękopisów, ok. 400 starodruków oraz 600 pozycji kartograficznych.[/tab]
[tab name=”5″]Muzeum prowadzi pięć ekspozycji stałych:
Tematem wystawy Twierdza Przemyśl są dzieje budowy przemyskich fortyfikacji od lat 50-tych XIX wieku do roku 1914, a także historia walk o przemyską twierdzę od 26 IX 1914 roku do zakończenia 3-go oblężenia w dniu 6 VI 1915 roku.
Tajemnice Placu Berka Joselewicza.
W trakcie prac ziemnych przeprowadzono na szerszą skalę badania archeologiczne mające na celu rozpoznanie wczesnośredniowiecznego osadnictwa oraz zabudowy historycznej tzw. żydowskiego miasta. Zabytki archeologiczne pozyskane w trakcie prac wykopaliskowych zostały zaprezentowane na wystawie w holu nowego gmachu muzeum.
CREDO na dwa glosy.
Wystawa zorganizowana ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej prezentuje sztukę o charakterze religijnym dwóch narodów – polskiego i ukraińskiego, które wspólnie tworzyły historię tych ziem Rzeczypospolitej, stąd tytuł wystawy: Credo na dwa głosy.
Świat przeszły, dokonany.
Wystawa judaików ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.Wystawa prezentuje kolekcję judaików zgromadzoną w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz materiały ikonograficzne ilustrujące obecność społeczności żydowskiej w Przemyślu,
Wystawa mebli intarsjowanych i inkrustowanych. [/tab]
[tab name=”6″]
Godziny otwarcia:

  • poniedziałek – nieczynne
  • wtorek 10:30-17:30
  • środa * 10:00-14:00
  • czwartek 09:00-15:00
  • piątek 10:30-17:30
  • sobota 09:00-16:00
  • niedziela 11:00-15:00

Bilet ulgowy 5zł

Bilet normalny 10zł [/tab]

[end_tabset]
[flagallery gid=25]