Czas zwiedzania miasta zaplanowany jest na pięć godzin zegarowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią, trasą i opisem wycieczki.