Wycieczka zaplanowana na dwie godziny zegarowe.

Trasa: rynek, park, taras widokowy, Trzy Krzyże, zejście schodami, brama Sanocka Dolna, most, pomnik Orląt Przemyskich.

Podczas wycieczki przewodnik pokazuje zdjęcia z walk oraz przemyskich Orląt udostępnione przez nasze biuro na czas wycieczki.

Koszt wycieczki: 80 zł netto.