9 maja zostały udostępnione wybrane obiekty objęte projektem „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2013. Obiektami tymi były: Brama Sanocka Dolna, Fort XV Borek, Fort VIII Łętownia, Fort XI Duńkowiczki.

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl przyłączył się do ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich i z tego względu można było oglądać to w jaki sposób miejsca, do których normalnie nie można wejść lub należy je zwiedzać tylko z przewodnikiem zmieniają swoje oblicze.

Dzięki inwestycjom prowadzonym nad odrestaurowaniem fortów Twierdzy Przemyśl, można zobaczyć jakie zmiany zaszły w przeciągu ostatnich kilku lat i jaki ogrom pracy włożony jest w to aby doprowadzić miejsca, tak ważne z historycznego punktu widzenia, do stanu w którym będzie można obiekty te udostępnić turystom.

Przykładowym obiektem, w który włożono bardzo dużo pracy nad zrekonstruowaniem pierwotnego wyglądu jest fort Borek. Prace porządkowe prowadzone w tym obiekcie trwają nieustannie od ponad piętnastu lat. Rozpoczęły się one od wycinania roślinności znajdującej się wewnętrznym wale, dziedzińcu, budynku oraz na części zapola. Następnie odbudowano mury bramy wjazdowej, odkopano relikty tradytora, odsłonięto bruk na dziedzińcu, zabezpieczono pokrywą betonową otwór studni przy wejściu do poterny, wykonano ogrodzenie z drutu kolczastego, miejsce na ognisko, zamontowano szlaban oraz tablicę informacyjną, wykonano parking dla samochodów osobowych oraz wysiano trawę na wewnętrznych wałach. Na oficjalnej stronie fortu dokumentowane są i fotografowane dalsze zmiany, które nastąpiły w kolejnych latach do których należało odkopanie wybieżni z poterny, reliktów baterii pancernej, reliktów kaponiery, uformowanie wałów przy wybieżniach, odsłonięcie oryginalnego bruku na drodze dojazdowej do baterii, uformowanie lewego wału oraz trzech stanowisk artyleryjskich, wykonanie remontu schodów punktu obserwacyjnego tradytora, odsłonięcie reliktów budynku kuchni oraz studni na zapolu, zakupienie oryginalnych pancernych okiennic wraz z oscieżnicą i wiele innych. Obecnie prace trwają nad zrekonstruowaniem stropu nad parterem pomieszczenia, a w przyszłości do utworzenia w nim ekspozycji pamiątek z okresu pierwszej wojny oraz punktu merytorycznej informacji o Twierdzy.