Przy ulicy Mickiewicza nr 17 stoi kamienica, na fasadzie której umieszczono rzeźbę rzymskiego legionisty trzymającego w prawej dłoni włócznie zaś w lewej dzbanek z wodą.

Ta charakterystyczna postać to św. Florian patron strażaków. Niemniej budynek który ozdabia, nie był nigdy siedzibą straży ogniowej. Jego historia związana jest z Towarzystwem Wzajemnych Ubezpieczeń im św. Floriana w Krakowie.

Powstało ono w 1860 r. z inicjatywy ziemianina Franciszka Trzecieskiego, który założył je powodowany skutkami pożaru w mieście Mielec.

Towarzystwo działało w ramach autonomii galicyjskiej, oferowało ubezpieczenia od ognia, a od 1864 r. rozszerzyło ofertę o ubezpieczenia od gradobicia. Z inicjatywy towarzystwa została założona w 1864 r. w Krakowie pierwsza na terenach polskich Ochotnicza Straż Pożarna. W 1866 r. otwarto pierwszą w Krakowie i czwartą w Galicji Kasę Oszczędności.

1 listopada 1869 r. otwarto dział ubezpieczeń na życie. Towarzystwo zawarło układy z zagranicznymi towarzystwami na dokonywanie interesów pośrednich np. na terenie Królestwa Polskiego.

Ponadto TWU czyniło starania celem otwarcia instytucji kredytowe i w 1869 r. zostało założone Towarzystwo Zaliczkowe, a po roku powstały takie towarzystwa w całej Galicji.

Popularna „Florianka” jak szybko ochrzcili Towarzystwo mieszkańcy Krakowa otworzyła swoje oddziały w wielu miastach Galicji jak Lwów i Przemyśl.

Fot.1 Budynek z lat 30-tych XX w.

2

Dziś o historii tego budynku świadczy jedynie rzeźba św. Floriana oraz herby Krakowa i Przemyśla widoczne na fasadzie budynku. Obecny na dawnych fotografiach napis „Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie” został usunięty.

Fot.2. Współczesny wygląd budynku

DSCF2559DSCF2560DSCF2561DSCF2565DSCF2564DSCF2563DSCF2562