W dniach 16.04-7.05.2016 w Strzyżowie odbywa się 23 Wystawa Modeli Plastikowych i Kartonowych. Ma ona miejsce, jak co roku – w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Strzyżów, przy ul.Przecławczyka 6. Impreza ma formułę wystawy, w której każdy modelarz ma możliwość wystawienia swoich prac. W sobotę 16.04 ma miejsce przyjmowanie modeli, okazja do tego będzie również w późniejszym czasie. Wszelkie informacje udziela Nadkomisarz wystawy, pan Marian Wydro, pod tel. 17 276 26 24. Całość zakończy się w sobotę – 7.05 wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom. Wystawę można oglądać w godzinach pracy Biblioteki – więcej informacji tutaj: http://www.bpgimstrzyzow.pl/ .

 

457 91012131415161718192122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 772324252629303132333436